دسته بندی

Share

» :: جزوه آموزشی آمایش سرزمین

آمايش در زبان فارسي به معناي آراسته کردن، آراستن و زينت دادن است و آمايش سرزمين ((تنظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليتهاي انسان در فضا)) تعريف ميشود. آمايش سرزمين به جمعيت و فضا؛ مديريت فضا شامل نظام شهري، آباديها و روستاها؛ نظام شبکه هاي ترابري ميان شهر و روستا؛ و نظام نواحي که مبين کاربرد زمين توسط فعاليتهايي مانند کشاورزي، جنگلداري، مرتع داري، صنعت و معدن است، اشاره دارد. در حقيقت، آمايش ساماندهي مطلوب فضا به منظور نيل به اهداف و راهبردهاي جامع ملي است که در راستاي آرمان هاي جامعه قدم برميدارد. هدف اين سازماندهي ايجاد عدل و قسط در جامعه است، زيرا کار آمايش تأمين نيازهاي بشري است. اين نيازها مي توانند جنبه هاي اقتصادي، دفاعي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...  را در بر گيرند. اين جزوه در 30 صفحه به بررسي موضوع آمايش مي پردازد. لازم به يادآوري است که اين جزوه به صورت PDF بوده و امکان ويرايش محتويات آن مقدور نمي باشد. جهت اطلاع از مباحث مطرح شده مي توانيد فايل پيش نمايش موجود را به رايگان دانلود و مطالعه فرماييد.

خرید و دانلود محصول

1395/09/09
آمایش سرزمین , آمایش , سرزمین , جزوه آمایش سرزمین , مقاله آمایش سرزمین
فرمت : PDF | تعداد صفحات : 30 صفحه | قابلیت ویرایش : ندارد |